Kredyt Płynnościowy dla rolników z oprocentowaniem 2%

Dodano: 20 lipca 2023

Kredyt Płynnościowy może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych
z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenia przez producentów rolnych bieżących nakładów
przyczyniających się do utrzymania płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

  1. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
  2. nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
  3. paliwa na cele rolnicze,
  4. inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
  5. matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
  6. materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
  7. pasz objętościowych.

Kwota kredytów w zależności od wielkości gospodarstwa nie może przekroczyć:  

100 000 zł  – dla gospodarstwa rolnego o powierzchni nie większej niż 50 ha
200 000 zł – dla gospodarstwa rolnego  o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
400 000 zł – dla gospodarstwo rolnego o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Warunki i korzyści:

-> oprocentowanie zmienne WIBOR 3M+3,00 P.P.  (oprocentowanie należne bankowi płacone jest przez kredytobiorcę w wysokości 2% a ARMiR pokrywa pozostałą część);

-> prowizja przygotowawcza 0,5% od kwoty udzielonego kredytu

-> brak konieczności rozliczenia kredytu

-> możliwość skorzystania z oferty do 30.06.2024r

Chesz wiedzieć więcej? Zapytaj w Banku i jego placówkach

 

 

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.