Ubezpieczenia dla Klientów Indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Siedlcu udostępnia Klientom na stronie internetowej Banku linki do strony internetowej Generali, na której Klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia bezpośrednio z Generali (z pominięciem pośrednictwa Banku).

Współpraca pomiędzy Generali a Bankiem Spółdzielczym w Siedlcu dotycząca afiliacji odbywa się w ramach umowy agencyjnej zawartej pomiędzy Stronami, jednak czynności wykonywane przez Bank w ramach tej współpracy są traktowane jako usługi dodatkowe wykonywane przez Bank na rzecz Generali, nie zaś jako czynności dystrybucji ubezpieczeń (czynności agencyjne), które Bank wykonuje w imieniu i na rzecz Generali jako agent ubezpieczeniowy.

W stosunku do umów ubezpieczenia zawartych na stronie internetowej Banku poprzez linki do strony internetowej Generali:

a) dystrybutorem ubezpieczeń w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz podmiotem zawierającym umowę ubezpieczenia (bezpośrednio z Klientem) jest Generali;

b) Bank nie występuje jako pośrednik ubezpieczeniowy, a rola Banku ogranicza się jedynie do przekazania Klientowi informacji o Generali i produktach ubezpieczeniowych Generali i Bank nie wykonuje jednocześnie dodatkowych czynności mających pomóc Klientowi w zawarciu umowy ubezpieczenia

Ubezpieczenie Generali Życie Komfort

Karta Produktu Życie Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Życie Komfort

Dokument zawierajacy kluczowe Informacje


Ubezpieczenie Generali, z myślą o aucie

Karta Produktu Generali OC

Karta produktu Generali, z myslą o aucie

Karta produktu rzeczy osobiste od rabunku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Generali, z myślą  o aucie


Ubezpieczenie Generali z myślą o domu i rodzinie

Karta produktu Generali, z my l o domu i rodzinie

OWU Generali, z myślą o domu i rodzinie


Ubezpieczenie Generali z myślą o NNW

Karta Karta produktu Generali NNW Indywidualne 

OWU Generali, z myślą o NNW wraz z załącznikami 


Ubezpieczenie Generali z myślą o Podróży

Karta Karta produktu Generali z myślą o Podróży

OWU Generali z myślą o Podróży


Ubezpieczenie Generali z myślą o OZE

Karta produktu - Generali z myślą o odnawialnych źródłach energii

OWU OZE

Ustandaryzowany dokument OZE

Pliki do pobrania

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.