Zarząd Banku Spółdzielczego w Siedlcu informuje, że Uchwałą nr 13/2020 Zebrania Przedstawicieli z dnia 30.07.2020r. w sprawie podziału nadwyżki bilansowej z 2019r., pozostawiona została do dyspozycji Członków dywidenda w formie oprocentowania 1,80% w stosunku rocznym.
W związku z powyższym należną dywidendę Członkowie mogą podejmować w Centrali i jednostkach organizacyjnych Banku.
Informujemy jednocześnie, że roszczenia o wypłatę dywidendy stosownie do § 9 Statutu ulegają z upływem 3 lat przedawnieniu.

Zarząd

Polityka cookies

© 2014-2021 Bank Spółdzielczy w Siedlcu