Imię i nazwiskoPełniona funkcja
Idzi Łukaszewski Przewodniczący
Marek Kuc Zastępca Przewodniczącego
Grzegorz Woźny Sekretarz
Agnieszka Soroko Członek
Ireneusz Duch Członek
Henryk Klemt Członek
Mirosław Morgowski Członek
Piotr Olszewski Członek
Stanisław Leśnik Członek

Polityka cookies

© 2014-2021 Bank Spółdzielczy w Siedlcu