W dniu 1 kwietnia zostało zorganizowane przez Burmistrza Kargowej spotkanie z przedsiębiorcami z terenu gminy. Przedsiębiorcy mieli okazję zaprezentować własne firmy i podzielić się swoimi doświadczeniami, nawiązać współpracę, także z lokalnymi bankami. W spotkaniu uczestniczyła Angelika Kwaśnik kierownik naszej Placówki w Kargowej. W swoim wystąpieniu zaprezentowała gościom „w pigułce” ofertę kredytową Banku skierowaną do przedsiębiorców: kredyt obrotowy w rachunku kredytowym / rachunku bieżącym, kredyt płatniczy, kredyt inwestycyjny, inwestycyjny unijny, gwarancje, pomoc w ramach zielonych projektów – odnawialne źródla energii oraz ofertę depozytową: rachunki rozliczeniowe bieżące pomocnicze pozawalające na stały i bezpośredni dostęp do środków zarówno w kraju jak i za granicą, rachunki w walucie EUR,USD,GBP do których wydawane są karty walutowe, nowoczesne usługi elektroniczne w tym internet banking, aplikację mobilną Nasz bank, usługi płatności natychmiastowych Blue cash, Express Elixir, Blik, kantor walutowy on-line.
Mamy nadzieję, że spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami Kargowy zaowocuje nawiązaniem bliższych relacji z naszym Bankiem….

 

6

1

3

4

© 2014-2021 Bank Spółdzielczy w Siedlcu