Ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych

Bank Spółdzielczy w Siedlcu udostępnia Klientom na stronie internetowej Banku linki do strony internetowej Generali, na której Klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia bezpośrednio z Generali (z pominięciem pośrednictwa Banku).

Współpraca pomiędzy Generali a Bankiem Spółdzielczym w Siedlcu dotycząca afiliacji odbywa się w ramach umowy agencyjnej zawartej pomiędzy Stronami, jednak czynności wykonywane przez Bank w ramach tej współpracy są traktowane jako usługi dodatkowe wykonywane przez Bank na rzecz Generali, nie zaś jako czynności dystrybucji ubezpieczeń (czynności agencyjne), które Bank wykonuje w imieniu i na rzecz Generali jako agent ubezpieczeniowy.

W stosunku do umów ubezpieczenia zawartych na stronie internetowej Banku poprzez linki do strony internetowej Generali:

a) dystrybutorem ubezpieczeń w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz podmiotem zawierającym umowę ubezpieczenia (bezpośrednio z Klientem) jest Generali;

b) Bank nie występuje jako pośrednik ubezpieczeniowy, a rola Banku ogranicza się jedynie do przekazania Klientowi informacji o Generali i produktach ubezpieczeniowych Generali i Bank nie wykonuje jednocześnie dodatkowych czynności mających pomóc Klientowi w zawarciu umowy ubezpieczenia


Ubezpieczenie Auto OC i Auto Assistance
https://generali.pl/frontend/www/pojazd/siedbs

1200x400


Ubezpieczenie domu i mieszkania
https://generali.pl/frontend/www/dom/siedbs

dom 1200x400


Ubezpieczenie podróży
https://generali.pl/frontend/www/podroz/siedbs

travel 1200x400

 


Ubezpieczenie Dziecka
https://generali.pl/frontend/www/nnw-dziecka/siedbs

Generali BS 2021 Z Myślą o Życiu Plus baner www 1200x400px
 


Ubezpieczenie NNW Indywidualne
https://generali.pl/frontend/www/nnw-indywidualne/siedbs

nnw 1200x400

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.