Forma finansowania, która umożliwia terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców bez naruszania płynności finansowej firmy. Firma nie musi dbać o terminowe regulowanie zobowiązań. Dostawca otrzymuje zapłatę od factora. Jest to alternatywna forma finansowania firmy.

Polityka cookies

© 2014-2021 Bank Spółdzielczy w Siedlcu