O leasing ubiegać się mogą rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne. Przeznaczony jest na finansowanie zakupu środków trwałych: pojazdów, sprzętu rolniczego, urządzeń produkcyjnych w tym do produkcji rolnej, wyposażenia służącego do prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej.

Leasing finansuje zakup wraz z podatkiem VAT (wartość brutto).

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ  ?
                ZAPYTAJ W BANKU I JEGO PLACÓWKACH.

Polityka cookies

© 2014-2021 Bank Spółdzielczy w Siedlcu