Udzielany na remont na okres nie dłuższy niż 15 lat.Kwota kredytów dla wspólnot mieszkaniowych uzależniona jest od wysokości miesięcznych wpływów na rachunek funduszu remontowego.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ  ?
                ZAPYTAJ W BANKU I JEGO PLACÓWKACH.

Polityka cookies

© 2014-2021 Bank Spółdzielczy w Siedlcu