Przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności i powiększenie kapitału obrotowego.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ  ?
                ZAPYTAJ W BANKU I JEGO PLACÓWKACH.

Polityka cookies

© 2014-2021 Bank Spółdzielczy w Siedlcu