O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci i doktoranci publicznych i niepublicznych szkół wyższych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad trybów i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.

Polityka cookies

© 2014-2021 Bank Spółdzielczy w Siedlcu