Kredyt przeznaczony dla posiadaczy ROR. Spłata całości lub wykorzystanej części powoduje iż odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielkrotonie wykrzosytywany w okresie kredytowania do wysokości przyznanego limitu.

Kredyt odnawialny:

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 5000 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, roczne oprocentowanie zmienne WIBOR 3M + marża, kwota odsetek 1745,00 zł*, prowizja za udzielenie kredytu 1,50%, prowizja za odnowienie linii kredytowej za każdy rok 1,50% odnawialnej kwoty kredytu, koszt zabezpieczenia kredytu 0 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,61%*, całkowita kwota do zapłaty 7120 zł stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowania Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 29.05.2020.

*przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej

 

Polityka cookies

© 2014-2021 Bank Spółdzielczy w Siedlcu