Bank umożliwia otwarcie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych, pozwalających na stały i bezpośredni dostęp do środków zarówno w kraju jak i za granicą. Dzięki dostępowi do bankowości elektronicznej umożliwiamy sprawne zarządzanie płynnością firmy.

Rachunki przeznaczone dla:

  • osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • organizacji społecznych, politycznych, zawodowych,
  • fundacji i stowarzyszeń.

Wszelkich informacji w zakresie prowadzenia rachunków udzielą nasi pracownicy.

Polityka cookies

© 2014-2021 Bank Spółdzielczy w Siedlcu