Rachunki bankowe
Rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze
Rachunki walutowe
Kredyty
Kredyt obrotowy, płatniczy
Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt inwestycyjny
Kredyt ze środków EFRWP
Kredyt unijny
Kredyt hipoteczny
Kredyty dla podmiotów nie prowadzących dział. gosp.
Kredyt obrotowy
Kredyt w rachunku bieżącym
Kredyt termomodernizacyjny
Kredyt mieszkaniowy
Dodatkowe produkty
Leasing
Factoring
Kredyty z gwarancją BGK
Lokaty
1. Lokaty terminowe:
   1 miesiąc *
   3 miesiące
   6 miesięcy
   12 miesięcy
   24 miesiące
   *oprocentowanie stałe
2. Lokaty terminowe wg. stawki WIBID:
   3 miesiące*
   6 miesięcy*
   12 miesięcy*
   24 miesiące*
   lokaty zakładane przez Internet w pozycji 1 i 2 powiększone
   o 0,10pp
3. Lokata SZYBKA 3 M

Bank umożliwia otwarcie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych, pozwalających na stały i bezpośredni dostęp do środków zarówno w kraju jak i za granicą. Dzięki dostępowi do bankowości elektronicznej umożliwiamy sprawne zarządzanie płynnością firmy.

Rachunki przeznaczone dla:

  • osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • organizacji społecznych, politycznych, zawodowych,
  • fundacji i stowarzyszeń.

Wszelkich informacji w zakresie prowadzenia rachunków udzielą nasi pracownicy.

Bank prowadzi rachunki walutowe rozliczeniowe i terminowe w EUR, GBP i USD oraz w Koronach: SEK, NOK, DKK, CZK (tylko transakcje bezgotówkowe).

Bank w swojej ofercie posiada szeroką gamę międzynarodowych kart płatniczych.

Dla podmiotów gospodarczych:

  • Visa Business Electron
  • Visa Business Electron payWave

Karty płatnicze kredytowe:

  • Visa
  • MasterCard
  • MasterCard Business

Druki do pobrania:

Wszyscy Klienci, którzy uruchomią usługę Internet Banking będą mogli przesyłać i realizować zlecenia oraz zarządzać kontem za pośrednictwem internetu z biura lub domu.

Internet Banking dla Firm

login

Logowanie do systemu
INTERNET BANKING


Pobierz dokumenty:

Internet Banking Mobilny

login

Logowanie do systemu
INTERNET BANKING


Pobierz dokumenty:

SMS Banking

Bank Spółdzielczy w Siedlcu posiada w swojej ofercie usługę SMS Banking. Daje ona możliwość dostępu do rachunku za pomocą telefonu GSM. W celu uaktywnienia usługi należy udać się do najbliższej placówki Banku.

Pobierz dokumenty:

Wniosek o uruchomienie usługi SMS Banking [Format PDF (141 kB)]

Home Banking

Home Banking jest nowoczesnym produktem przeznaczonym dla firm i instytucji. Pełnej informacji udzielają placówki Banku.

Podkategorie

Polityka cookies

© 2014-2021 Bank Spółdzielczy w Siedlcu