Imię i nazwisko Pełniona funkcja
Eleonora Rybarczyk Prezes Zarządu
Teresa Rogozia Wiceprezes Zarządu
Hanna Jaskulska Wiceprezes Zarządu

© 2014-2017 Bank Spółdzielczy w Siedlcu