Imię i nazwiskoPełniona funkcja
Idzi Łukaszewski Przewodniczący
Marek Kuc Zastępca Przewodniczącego
Stanisław Leśnik Sekretarz
Ireneusz Duch Członek
Henryk Klemt Członek
Gracjan Kiciński Członek
Mirosław Morgowski Członek
Piotr Olszewski Członek
Grzegorz Woźny Członek

© 2014-2017 Bank Spółdzielczy w Siedlcu